Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Schválenie žiadosti o poskytnutie grantu pre projekt s názvom: Technologické zariadenie na triedenie kovov

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP na základe žiadosti o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania z Programu Rozvoja Obchodu, inovácií a MSP vydal rozhodnutie o schválení žiadosti o projekt č. BIN 02_2021_025 pre spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o..

Projekt bude financovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
„Tento projekt sa realizuje s podporou Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky"

prostredníctvom výzvy BIN 02_2021_025 vydanej Výskumnou agentúrou ako správcom programu

Miesto realizácie projektu:

Slovenská Ľupča

Názov projektu:

Technologické zariadenie na triedenie kovov

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencie spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s. r. o. prostredníctvom nákupu inovatívnej technológie na triedenie kovov pochádzajúcich z elektrických a elektronických zaradení.

Výška projektového grantu:

202.500,00 EUR

Plánovaný termín realizácie:

Júl 2022 – december 2023

Názov a sídlo prijímateľa:

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Odkaz na internetové stránky

www.vyskumnaagentura.sk   -   www.eeagrants.sk

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.

 

 

Dokumenty na zverejnenie: Kúpna zmluva č. L01/2022 – VÚMZ SK, s.r.o.

Dodatok k zmluve: dodatok - Kúpna zmluva č. L01/2022 – VÚMZ SK, s.r.o.

Link na webovú stránku:https://norway-grants.elektrorecycling.sk/