Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

VÝROBCOVIA

logo e-cycling

Pre výrobcov / dovozcov elektrozariadení všetkých kategórií zabezpečuje kolektívna organizácia E-cycling s.r.o. :

  • zber a prepravu elektroodpadu
  • spracovanie a zhodnotenie elektroodpadu
  • odvoz elektroodpadu zo spätného odberu
  • bezplatná legislatívna a administratívna podpora


Kontakty:

Ing. Kellerová Ivana

Tel: +421-(0)48 473 04 13
Mobil: +421-(0)911 065 411

e-mail: kellerova@e-cycling.sk


Ing. Mazalová Andrea

Tel: +421-(0)48 473 04 14

e-mail: mazalova@e-cycling.sk


Ing. Murgašová Michaela

Tel.: +421-(0)48 473 04 11
Mobil: +421-(0)910 900 857

e-mail: murgasova@e-cycling.sk


Mgr. Vetráková Eva

Tel: +421-(0)48 473 04 12

e-mail: vetrakova@e-cycling.sk

 

 

 

 

Nahlásenie elektroodpadu
Stručný popis odpadu (TV, chladničky, PC, monitory...)