Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Použitie

Účel použitia:

Výborne sa hodí na odstraňovanie havárií alebo pri čistení pevných povrchov (cestné vozovky, pozemné komunikácie, spevnené plochy) aj vo vlhkých podmienkach.

Je určený aj ako prevencia úniku ropných látok (benzín, nafta, oleje).

Keďže zaisťuje čistotu a bezpečnosť pracoviska, je vhodný ako prevencia do priemyselnej výroby, dielní, autoservisov a do prevádzok používajúce ropné produkty.

Oblasti použitia:

  • Autoservisy
  • Servisy VZV a zdvíhacích zariadení
  • Čerpacie stanice
  • Odťahovacie služby
  • Cestná premávka
  • Priestory s vyššou kapacitou vozového parku
  • Železničné depá
  • Priemyselné plochy
  • Prevádzky používajúce ropné produkty

 Spôsob použitia:

Sorbent nasypte na rozliatu látku, nechajte pôsobiť pár minút. Potom pozametajte. Kontaminovaný materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o nakladaní s odpadom.

Skladovanie:

Uchovávajte v originálnom balení, skladujte pri nízkej vlhkosti.