Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Základné info

  • Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. disponuje vlastnou sieťou zberných miest v SR, ktoré vykonávajú zber všetkých druhov odpadov všeobecne. Medzi ne patria samotné obce a mestá, jednotlivé zberné dvory, technické služby, atď. Táto vlastná sieť spolu s externou sieťou všetkých zmluvných partnerov tvorí viac ako 80 % pokrytia územia Slovenskej republiky a radí tak spoločnosť na prvé miesto v odbere spracovávaných odpadov v SR.

  • Tieto zmluvné vzťahy sú predpokladom toho, že zozbierané odpady (hlavne zo zariadenia na spracovanie OEEZ) budú zabezpečovať optimálne toky v procese nakladania s odpadmi.