Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Fyzické osoby

Je niekoľko spôsobov ako naložiť so starými elektrospotrebičmi, ktoré už nepotrebujete a zbytočne vám zapĺňajú vaše pivnice či balkóny:

  • Kupujete nový elektrospotrebič a chcete sa zbaviť starého?
    môžete využiť možnosť spätného odberu vo vybraných predajniach elektrospotrebičov. V súčasnosti je ich po celom Slovensku viac ako 400 a ich počet neustále rastie. Ak predajca uskutočňuje spätný odber, prevezme od vás starý spotrebič bezplatne. Predajca môže spätný odmietnuť v prípade, že odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, obsahuje nenáležitý odpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu. Podľa zákona o odpadoch predajca nemá povinnosť uskutočňovať spätný odber, preto v prípade, že si u neho nekúpite nový výrobok, môže spätný odber starého taktiež odmietnuť. V tomto prípade kontaktujte Elektro Recycling, s.r.o. alebo najbližšie zberné miesto.
  • Máte starý elektrospotrebič a neviete, čo s ním? môžete ho odniesť na pevne zriadené zberné miesto zriadené vo vašej obci alebo meste. Sem môžete odniesť elektroodpad v určených hodinách. Zvyčajnou praxou je, že pre obyvateľa príslušnej obce je táto služba bezplatná.
  • Môžete ho odovzdať prostredníctvom kalendárových či mobilných zberových akcií, ktoré organizujú obce 2 x ročne. Tieto vyhlasuje obec v určitý deň v miestnych novinách, rozhlasom, na verejných tabuliach a pod. Vtedy obec určí dočasné zberné miesta v jednotlivých častiach obce (napr. pristavený kontajner alebo nákladné auto), kde môžu obyvatelia zaniesť svoj elektroodpad.  Informácie o najbližšom zbernom mieste alebo o termíne mobilného či kalendárového zberu získate tiež na vašom mestskom/obecnom úrade