Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Ostatný elektroodpad

Technologické zariadenie na spracovanie ostatného elektroodpadu s výnimkou chladiacich zariadení a žiariviek

Táto linka a zároveň aj technológia je prvá a ojedinelá tohto druhu vo východnej Európe a spĺňa všetky prísne kritériá Európskej Únie stanovené smernicou EÚ č. 2002/96/EC, kde sú definované podmienky spracovania a minimálne hodnoty recyklácie a opätovného použitia a spätného vyťaženia surovín. Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2005, v zmysle zákona č. 443/2004 Z. z., sa na spracovanie elektroodpadu vyžaduje autorizácia, vykonala spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. všetky opatrenia na to, aby splnila požadované kritéria v rozsahu činností, na ktoré bola táto linka vybudovaná. Maximálna kapacita tohto zariadenia je až 14.000 ton ročne.