Kontakt
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Adresa Príboj 549,
Slovenská Ľupča
976 13
Slovensko
E-mailový kontakt Tel.: +421-(0)48 471 63 21
E-mailový kontakt Email: info@elektrorecycling.sk


mapa dojazdu

Prihlásiť sa

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho a vnútorného osvetlenia priemyselného areálu"

 

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho a vnútorného osvetlenia priemyselného areálu".

Konkrétne podmienky nájdete v prílohe pod textom.

Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za zapojenie sa do procesu verejného obstarávania našej spoločnosti.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Cena predmetu zákazky / zmluvy
Opis predmetu zákazky
Identifikačné údaje uchádzača
Návrh zmluvy o dielo
Čestné vyhlásenie


Oznam: Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk